INICI EN CASTELLANO
Recollida selectiva

L’orgànica és la fracció de la brossa més important de separar bé. L’ús de les bosses compostables, junt amb els cubells airejats, ajuden a la transpiració del líquid contingut en la matèria orgànica de manera que es minimitzen els problemes de líquids i males olors i es redueix el pes dels residus que han d’anar a les plantes de tractament. Per altra banda, a la planta de compostatge no hi haurà plàstic i els residus es convertiran en compost, un adob d’alta qualitat que es pot fer servir per fertilitzar la terra. D’aquesta manera es tanca el cicle: la terra és l’origen d’on prové el nostre menjar. Tot això es tradueix en un clar benefici ambiental i econòmic.