INICI EN CASTELLANO
Glossari
B
BIOFRAGMENTABLE
BIOFRAGMENTABLE
Un material que es fragmenti fins a trossos que ni tan sols siguin visibles a la vista humana (biofragmentable), però que es puguin detectar amb tècniques microscòpiques, no podrà ser considerat biodegradable ni compostable, encara que el material es desintegri a primera vista en menys del que dura un cicle de compostatge.
C
COMPOST
COMPOST
És el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge.
És un producte orgànic, higienitzat i parcialment estabilitzat, de color fosc i olor de terra, que pot resultar beneficiós per al sòl i/o el desenvolupament de les plantes.
M
MATER-BI
MATER-BI
Material bioplàstic fet essencialment amb midó de blat de moro i olis vegetals, no modificats genèticament i cultivats a Europa usant pràctiques agrícoles convencionals. És un material completament biodegradable i compostable.

N
NORMATIVA UNE-EN 13432
NORMATIVA UNE-EN 13432
Especifica les característiques que han de tenir els envasos i els embalatges per què puguin ser qualificats com a compostables.
O
OK COMPOST
OK COMPOST
Els productes que porten el segell OK COMPOST, expedit per l’entitat europea certificadora AIB VINÇOTTE, són biodegradables en una instal·lació de compostatge industrial, és a dir, són compostables. El segell garanteix que ho són tots els components, incloent-hi les tintes i els additius. L’única referència és la norma UNE-EN 13432:2001.
R
RESIDUS ORGÀNICS
RESIDUS ORGÀNICS
Què es pot posar al contenidor marró?
- Restes de menjar, pa, pasta, arròs, carn, peix, espines i ossos, closques d’ou, fruita seca, marisc, restes de fruita i verdura, restes d’infusions i marro de cafè, restes de plantes i rams marcits, taps de suro, paper de cuina brut i tovallons.
NO - Llaunes, xapes i metalls, paper d’alumini, plàstics, vidre, envasos de bric, piles, diaris, revistes, cartons, pols i bosses d’aspiradora, draps, cendra i burilles de cigarret, medicines, bolquers i compreses no compostables, restes de ceràmica i pell, excrements d’animals.
S
SEEDLING
SEEDLING
Aquest segell el poden portar productes que compleixen la norma UNE-EN 13432:2001 conforme són compostables. L’atorguen entitats autoritzades per l’associació European Bioplastics.