INICIO EN CATALÀ
Bolsas compostables

Compleixen la normativa europea conforme es poden compostar (a diferència de les anomenades biodegradables, oxodegradables, etc.).
Es poden fer servir unes quantes vegades per transportar objectes, menjar… I després com a bossa per a les escombraries orgàniques , així esdevindran compost, adob per a la terra.

Útiles y resistentes para comercios, promociones...
Versión elegante para comercios, promociones, congresos...
Versión prima para comercios, y para mantener mejor los alimentos frescos en la nevera.
Para la basura orgánica doméstica o pequeños productores.
Para la basura orgánica doméstica o pequeños productores.
Para grandes volúmenes (> 50 litros) de basura orgánica, restos de jardín o de poda...