INICI EN CASTELLANO
PER QUÈ NO BIODEGRADABLE I SÍ COMPOSTABLE?!

Cal distingir les bosses o altres materials compostables d’aquells considerats biodegradables; ambdós són biodegradables, però els segons requereixen un termini de temps per biodegradar-se totalment superior a les 10-14 setmanes, per la qual cosa no es poden considerar compatibles amb els processos de compostatge.

Les bosses de plàstic no compostables suposen un greu inconvenient per al reciclatge de la matèria orgànica dels residus municipals destinats a compostatge a causa de diverses raons:

  • Dificulten l’extracció de la matèria orgànica que contenen.
  • Constitueixen una barrera física que dificulta l’aeració dels residus orgànics al llarg del procés de compostatge.
  • Suposen una part important en volum del rebuig del procés.
  • Comporten un elevat cost econòmic, que inclou la seva extracció, el seu transport fins a la seva disposició, el cost de disposició o incineració i els cànons derivats.
  • Poden contenir metalls pesants que s’incorporarien en el producte final. valoritzables mitjançant compostatge i biodegradació. Programa d’assaig i criteris d’avaluació per a l’acceptació final de l’envàs o embalatge» i a la norma europea EN 14955:2006 «Plàstics. Avaluació de compostabilitat.

Font: http://residus.gencat.cat/…/metalls_bosses.pdf